เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Privacy Policy

Privacy Policy ทางเว็บไซต์ boomufabet.xyz ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามมาตรฐานของเว็บพนัน ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องทำความเข้าใจรายละเอียด เกี่ยวกับนโยบายให้มีความครบถ้วน เนื่องจากว่านโยบายเหล่านี้จะเป็นตัว และเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก โดยนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้ เริ่มใช้งานตั้งแต่การสมัครสมาชิก เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ผู้ใช้บริการควรศึกษารายละเอียดให้ครบ

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ boomufabet.xyz ได้นำระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความแน่นหนา และมีความปลอดภัย มาจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านไว้เป็นอย่างดี โดยทุกข้อมูลจะไม่รั่วไหลออกไปสู่ภายนอก และไม่เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอย่างเด็ด

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

สำหรับการสมัครสมาชิก boomufabet.xyz ครั้งแรก ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ID LINE และหมายเลขบัญชีธนาคาร

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ระบบของทางเว็บไซต์ boomufabet.xyz ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยใช้งานระบบคุกกี้ ที่ทำให้การเข้าใช้บริการของนักพนันในครั้งต่อ ๆ ไป มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการจะถูกรวบรวม มาทำการพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการของทางเว็บไซต์ boomufabet.xyz เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของนักพนันมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของโปรโมชั่น และการตลาดของทางเว็บไซต์

 • การแชร์ข้อมูล

ทุกข้อมูลของผู้ใช้บริการ จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ และไม่ถูกนำไปส่งต่อให้กับบุคคลอื่นทราบ ยกเว้นในกรณีที่ทางเว็บไซต์ boomufabet.xyz มีการดำเนินคดีต่อผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่าน จะถูกจัดเก็บไว้ด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และเป็นระบบความปลอดภัยที่มีความทันสมัยมากที่สุด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

หากระบบของทางเว็บไซต์ boomufabet.xyz ทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการ และพบผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บสามารถถอดถอนสถานะสมาชิกของผู้ใช้บริการท่านนั้นได้ทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการท่านใดอยากเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม สามารถติดต่อทีมงานเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงได้ที่ contact@boomufabet.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์ boomufabet.xyz สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามความเหมาะสม โดยทุกการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์จะทำการแจ้ง และประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้งานได้ทราบ

 • การติดต่อเว็บ

ทางเว็บไซต์ มีช่องทางในการติดต่อ ให้ผู้ใช้บริการที่มีข้อสงสัย หรือมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง contact@boomufabet.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ boomufabet.xyz ได้กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

 • ภาษาของนโยบายนี้

ทางเว็บไซต์ boomufabet.xyz ได้มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้เป็นภาษาไทยทั้งหมด แต่สามารถนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นภาษาอื่นได้ ซึ่งในส่วนของเวอร์ชั่นภาษาไทย จะเป็นพื้นฐานในการใช้บริการ