ไปแค่บอร์ด
ไปแค่บอร์ด
จบนะ
จบนะ เอเยน
ของฟรีใครก็สน
ของฟรีใครก
ขอสักครั้ง
ขอสักครั้ง
อนาคตของทีม
อนาคตของที
ขอแก้ต่าง
ขอแก้ต่าง
ตามจีบ
ตามจีบ เบ็
ไม่ได้มีแต่ด่า
ไม่ได้มีแต
ลูกหมีรอโต
ลูกหมีรอโต
ไม่น่าพลิก
ไม่น่าพลิก